Sinh viên tại Đơn vị khác nhận gia sư môn Tiếng Anh

16:27 08/06/2018

Là Sinh viên tốt nghiệp trường Đơn vị khác

Là Sinh viên tốt nghiệp trường Đơn vị khác
Sống tại Phan Đăng Lưu - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
Từ lớp 1 lên lớp 12 đều đạt học sinh khá giỏi trường , giỏi huyện cụ thể 
học khá tiếng anh 
đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện môn tiếng anh lớp 8 và 9. 
Vừa tốt nghiệp Đại học Luật-Đại học Huế 
Có dạy kèm em gái từ năm lớp 2 đến lớp 9. 
Em là một gia sư nghiêm khắc, yêu cầu học sinh chăm chỉ, có nỗ lực trong học tập. Tuy nhiên sau giờ học, em luôn thoải mái với học sinh và tạo không khí vui vẻ giữa cô và trò. 
Em luôn tìm phương pháp phù hợp để dạy tùy theo năng lực của học sinh để các em có tiến bộ, những học sinh em đã dạy đều tiến bộ trong vòng vài tháng. 
Em luôn đi dạy đúng hoặc hơn giờ, không bao giờ đến muộn, về sớm, nếu em có việc bận hoặc đến muộn giờ, em sẽ dạy bù cho học sinh. 
Em luôn có trách nhiệm đối với học sinh của mình, luôn nỗ lực hết mình để các em tiến bộ và có kết quả học tập tốt hơn. 
Em xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật.